NÁŠ PROGRAM PRE MODERNÉ LEVICE 

#SpoluZmenímeLevice
ZELENÉ A ČISTÉ MESTO
 • Zelené Námestie hrdinov - rozšírenie stromových alejí na betónovom námestí, viac lavičiek na pešej zóne
 • Mestské lúky - premena zaburinených plôch na záhony s lúčnymi kvetmi
 • Revitalizácia starého Schoellerovho a hradného parku
 • Bezpečné a estetické riešenie kontajnerových plôch
 • Mestské technické služby - mestský podnik na údržbu verejného majetku
MESTSKÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ
 • Verejné služby slúžiace primárne občanom mesta
 • Zrušenie nestránkových dní mestského úradu - otvorené každý deň do 17.00hod
 • Úplná digitalizácia mestských služieb
 • Efektívne využívanie elektronických komunikačných kanálov - aplikácie a sociálne siete
 • Zníženie príspevkových organizácií mesta a optimalizácia organizačnej štruktúry MsÚ
 • Podpora pre aktívnu účasť občianskych združení do činností mesta
 • Zavedenie participatívneho rozpočtu pre mestské časti a občianske združenia
BEZPEČNÉ MESTO
 • Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou
 • Osvetlené a zvýraznené priechody pre chodcov
 • Zmena činnosti Mestskej polície - rajonizácia mesta pre podporu bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách a modernizácia kamerového systému
 • Bezbarierové prechody a vstupy do verejných budov
DOPRAJME DEŤOM POHYB
 • Zmena dotačného systému - športové poukazy pre každé aktívne dieťa do 18 rokov 
 • Nové multifunkčné (odolné voči vandalizmu) športové ihriská na sídliská
 • Podpora projektu Malé detské ihriská
 • Modernizácia existujúcich športových zariadení - futbalový a zimný štadión
VRÁŤME ŽIVOT DO CENTRA
 • Festivalové Levice - väčšie množstvo hudby, tanca, jedla a iných kultúrnych podujatí v centre mesta
 • Zníženie sadzby za parkovanie v centre mesta na 30 centov/hod
 • Navýšenie parkovacích plôch v centre mesta – reorganizácia dopravy na ulici P.O. Hviezdoslava, Námestí Hrdinov a Kalvínskom námestí
 • Príťažlivejšie prostredie v centre mesta na oddych občanov
 • Čistejšie a programom zaujímavejšie jarmočné podujatia
MODERNÁ MESTSKÁ DOPRAVA
 • Rozvoj mestských cyklotrás a prepojenie centra so sídliskami
 • Podpora rozvoja regionálnych cyklotrás 
 • Bikesharing - požičovne bicyklov
 • Prepojenie MHD s cyklodopravou - jeden časový listok
 • Podpora rozšírenia parkovísk na sídliskách R1 a R2
KVALITNÉ A ZDRAVÉ ŠKOLY
 • Vysoko-rýchlostný internet do každej školy
 • Moderné vyučovacie pomôcky - teória v praxi
 • Zdravé stravovanie - zavedenie mliečnych a ovocnýchdesiat
 • Rekonštrukcia budov materských škôlok 
 • Podpora centier voľného času a krúžkov na školách
OPÄŤ KULTÚRNE MESTO
 • Verejná anketa o osude DK Družba a následná realizácia:  1.) Obnova kultúrno-spoločenskej funkcie DK Družba alebo 2.) rekonštrukcia a vznik nového kultúrneho centra SLOVAN. 
 • Projekt - Dajme šancu miestnym umelcom v celom spektre kultúrnej činnosti
 • Atraktívne kultúrne podujatia otvorené rôznym žánrom
 • Kultúrne vyžitie aj do mestských častí 
 • Aktívna spolupráca v oblasti kultúry a turizmu s regionálnymi ale aj svetovými organizáciami
SMART CITY 
 • Zníženie energetickej náročnosti mestských budov využitím obnoviteľných zdrojov
 • Optimalizácia odpadu a podpora recyklácie v meste
 • Podpora alternatívnej mestskej dopravy
 • Navýšenie podielu zelených plôch verejných priestorov 
CELOROČNÁ PREVÁDZKA MARGITA ILONA
 • Zrealizovať hĺbkový vrt s reálnym využitím termálnej vody
 • Transformovať mestskú s.r.o. na akciovú spoločnosť
 • Využiť EU fondy na rozvoj celoročnej prevádzky MI

ČO VÁM V NAŠOM MESTE CHÝBA?

"Často sa prechádzame po meste a jeho okrajovejších častiach s kočíkom a trápi ma, že chodníky sú na mnohých miestach „nezjazdné“. So staršími deťmi radi jazdíme na bicykli a páčilo by sa nám, keby na to bolo v meste viac bezpečných možností."

M. HAŠKO

"Dobrý nápad v rámci programu pre Zelené a čisté mesto sú mestské dažďové záhrady. Už aj v Trnave ich aplikujú . Určite by to aj Levičania privítali, ved čo sme horší ako Trnavčania ? :) Bolo by veľmi pekné keby sa park pri hrade viac využíval na podujatia typu (varenie gulášu, detské súťaže, a pod..) Je to príjemné prostredie... Program máte moderný a realistický. Držím palce." 

EVA. 

"Dobrý deň ,,,,, áno trápi ma v podstate všetko,,, musím povedať Levice cele ,zle!!! Prisťahovala som sa z BA do menšieho mesta,teda nech mam deťúrence viac pod kontrolou a teda poviem vám asi veľká chyba, žiadne aktivity ,chodníky sama jama , hrboľ no katastrofa, ľutujem mamičky čo kočíkujú po tých hrboľoch bábätka ,smutne veľmi... špina bordel :( ............. držím vám.palce spolu to dáme :)good luck."

DENISA.

© Copyright planprelevice