PREČO KANDIDUJEME?

Pretože LEVICE potrebujú ZMENU! Zmenu myslenia, zmenu vedenia a aj hospodárenia. Mesto musí byť k svojim obyvateľom priateľské, musí vizionársky myslieť na každú generáciu a nakladať s verejnými zdrojmi efektívne. Do vedenia mesta sa musia dostať NOVÍ ĽUDIA! Ľudia, ktorí chcú pracovať pre verejnosť, ktorí majú víziu, kam mesto smerovať a hlavne ľudia, ktorí majú svoje mesto RADI.
Veríme, že ak sa nájde dostatok šikovných ľudí, tak Spolu zmeníme Levice. 

KTO SME


RASTISLAV KASAN
Kandidát na primátora

Narodený 9.11.1977

Vyštudovaný právnik je spoluzakladateľom Levického okrášľovacieho spolku a venuje sa viacerým dobrovoľníckym aktivitám v meste. V období rokov 2000 až 2008 pracoval ako manažér a riaditeľ vo viacerých významných slovenských azahraničných spoločnostiach. Od roku 2009 pôsobí v bankovom sektore a je spoluvlastníkom obchodnej spoločnosti. Od roku 2014 je poslancom v MsZ Levice a predsedom komisie dopravy, správy mestských komunikácií a územného plánovania. 

SIMONA HUDECOVÁ
Kandidát na poslanca II. obvod

Narodená 2. 8. 1974

Je viac ako dve desaťročia ochotníckou herečkou pôsobiacou v Leviciach a je spoluzakladateľkou Divadla Pôtoň. Pri divadle pracovala ako herečka a manažérka. Pôsobila ako asistentka a manažérka v súkromnej sfére v energetike a hotelovom sektore. V súčasnosti pracuje v úspešnej rodinnej firme. Je členkou kultúrnej komisie mesta.

MATEJ HAŠKO
Kandidát na poslanca II. obvod

Narodený 19.2.1974

Vyštudoval medzinárodné vzťahy na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a pôsobí ako profesionálny tlmočník a prekladateľ. Od roku 1999 vedie rodinný podnik, prekladateľskú agentúru S-Club, ktorá patrí medzi špičku v oblasti prekladateľstva v oblasti energetiky a technických vied na Slovensku. 

ZOLTÁN CSENDES
Kandidát na poslanca II. obvod

Narodený 22.7.1970  

Je vyštudovaný lekár s odborom ušno-nosovo-krčné a chirurgiou hlavy a krku. Do roku 2000 pôsobil v NsP v Leviciach a neskôr si otvoril súkromnú ambulanciu. V roku 2006 založil ako jeden z prvých na Slovensku súkromnú kliniku jednodňovej chirurgie v Leviciach (Mediklinik), ktorá poskytuje všetkých 7 chirurgických disciplín. V roku 2017 otvoril druhú kliniku v Bratislave. Obe kliniky zamestnávajú vyše 50 zamestnancov a ročne vykonávajú vyše 3000 operácií pacientov z celej Európy.

RODERIK BALTAZÁR
Kandidát na poslanca I. obvod

Narodený 24.11.1972 

V rokoch 1991-1997 vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu, fakultu architektúry v Bratislave. Od roku 1998 podniká ako samostatný architekt. V roku 2003 získava autorizáciu a neskôr zakladá spoločnosť ÁTRIUM ARCH, s.r.o., ktorá tvorí pomerne silnú architektonicko-projekčnú zložku v meste Levice, ale aj v jej širšom okolí.  Je jedným zo zakladateľov Levického okrášľovacieho spolku. Aktívne sa snaží pôsobiť hlavne v oblasti estetickej tvorby, v jej dopadoch na verejné priestory.

ROMAN ĎURČAT
Kandidát na poslanca I. obvod

Narodený 11.9.1973 v Z.Moravciach

Je vyštudovaný inžinier na Technickej univerzite vo Zvolene. Pracuje ako technik v jadrovej elektrárni pri monitorovaní okolia. Je zakladateľom filmového klubu Otáznik v Leviciach – 1997, v ktorom pracuje ako dobrovoľník bez nároku na mzdu. V klubovom filmovom hnutí na Slovensku pracuje už 26 rokov. Pôsobí v kultúrnej komisii mesta Levice. Angažuje sa aj v organizovaní kultúrno-hudobných podujatí.


LUBOŠ DOBIAS
Kandidát na poslanca I. obvod

Narodený 12.8.1974 v Leviciach

Ľuboš študoval na "hnojárine", ale viac ako k pôde, inklinoval k počítačom. Ako jeden z prvých na Slovensku začal s digitálnym spracovaním videa a ako prvý v Leviciach začal s digitálnou fotografiou, v slávnej dobe analógu a cashu. Dodnes sa venuje fotografii a grafike vo svojej firme Kodakexpress. Je jedným z hlavných organizátorov protestov Za Slušné Slovensko v Leviciach, ktoré ho výrazne podnietili k tomu, aby vstúpil do zápasu o Slušné Levice aj ako poslanec. Rád by okrem iného v našom meste posilnil komunikáciu medzi mestom a občanmi (celoročne!), ktorú v tejto chvíli vníma ako veľmi slabú. Ľuboš kandiduje ako nezávislý kandidát.

MÁME PLÁN PRE MODERNÉ LEVICE

Máme radi naše mesto a sme presvedčení, že Levice majú na viac! Preto prichádzame s plánom na jeho modernizáciu, ktorým sa naše mesto dostane do 21. storočia. 
FINANCOVANIE NAŠEJ KAMPANE CEZ TRANSPARENTNÝ ÚČET

Chcete nás podporiť aj finančne? Môžete tak urobiť prevodom na náš transparentný účet a zároveň môžete kontrolovať, na čo sme finančné prostriedky v kampani použili. Dopredu Vám ďakujeme.

SK3709000000005148065399

SPOLU - OBČIANSKA DEMOKRACIA

Predsedníctvo strany SPOLU občianska demokracia dňa 28.5.2018 na verejnom stretnutí s občanmi Levíc vyjadrilo osobnú podporu Rastislavovi Kasanovi na post primátora mesta Levice pre nasledujúce komunálne voľby 2018. Na stretnutí sa zúčastnili predseda strany SPOLU a poslanec NR SR Miroslav Beblavý a podpredsedkyne strany SPOLU a poslankyne NR SR Katarína Macháčková a Viera Dubačová.

„Rasťo je mladý a úspešný človek, ktorý vie, čo chce, a má svoje mesto mimoriadne rád, a preto má našu plnú podporu."

MIROSLAV BEBLAVÝ

VAŠE NÁVRHY

Trápi Vás niečo, čo v Leviciach nefunguje, alebo máte návrh na inováciu? Napíšte nám. 

© Copyright planprelevice